logo vogels advies

Coaching, Intervisie, Workshops 
voor zorgprofessionals

Als professional kun je bij mij terecht voor coaching, training, workshops en intervisie. Ook voor praktische voorlichting over palliatieve zorg, thuiszorg, palliatieve sedatie, euthanasie.

Vragen zoals:

Hoe voer ik gesprekken over de naderende dood?
Wat doe ik als de patiënt om euthanasie vraagt?
Wat is lastig in deze gesprekken?
Wat betekenen deze gesprekken voor mij?
Hoe denk ik over mijn eigen sterfelijkheid?

Intervisie

Gesprekken over de dood zijn soms lastig voor zorg-professionals.

Maar ze zijn ook heel interessant. Daarom begeleid ik graag intervisies met zorg-professionals, In een intervisiebijeenkomst met 4 tot 6 deelnemers, bespreken we praktijksituaties. Iedere deelnemer brengt een gesprekscasus mee naar de bijeenkomst, zodat we voldoende materiaal hebben om te bespreken. Elke gesprek levert interessante leerpunten op. Want een gesprek heeft vele ingangen, vele mogelijkheden, vele paden om te bewandelen. Interesse in deze intervisiemogelijkheden?

Marijke is vrijwilliger in het hospice en bracht een casus in van een mijnheer, die eigenlijk met niemand contact zocht. Als iemand naar zijn wensen vroeg, kwam er geen response. `In de intervisie bespraken we de mogelijkheid van gewoon bij hem gaan zitten en hem iets vragen over zijn leven. Marijke deed dit met verrassend resultaat. In haar woorden: “ik ben inderdaad bij hem gaan zitten, en heb hem gevraagd of hij wat over zijn leven wilde vertellen, dat ik geïnteresseerd was in wat hij zoal gedaan had. Ja…. hij begon te vertellen dat hij op de grote vaart had gezeten …………..we hadden een mooi gesprek. De volgende dag bedankte hij mij voor het gesprek”.

Ik ben betrokken bij het Project Contact, waarin een onderwijsmodule is gemaakt voor artsen in opleiding, waarbij gebruik wordt gemaakt van een documentaire over de rol van de huisarts in de laatste fase van een patiënt. Voor informatie over deze documentaire en over workshops zie:
www.landelijkeexpertisecentrumsterven.nl
https://palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/contact

Zie hierbij het projectplan.